Counseling praktijk STAP in Den Haag
   
Home Werkwijze Stress-Therapie Adoptie-Problematiek EFT EFT-CURSUS Tarieven Contact
   
Emotional Freedom Techniques
 
  Werkwijze
  Stress-Therapie
  Adoptie-Problematiek
  EFT
  EFT-CURSUS
  Tarieven
  Contact
  Links
 

Stress-Therapie

Stress

Tegenwoordig wordt het inzicht dat tussen de 70 en 80 procent van alle ziekten te maken heeft met stress, steeds breder gedragen.

Stress wordt een probleem wanneer er een 'gat' ontstaat tussen willen en kunnen. Door de druk om dingen te willen doen die het lichaam om wat voor reden dan ook niet kan, ontstaat een typische stress-reactie die begint met het aanmaken van adrenaline. Het lichaam reageert op psychische druk hetzelfde als op een fysieke dreiging en maakt zich klaar om te vechten of te vluchten ('fight and flight respons'). Adrenaline zorgt voor een verhoogde hartslag, betere doorbloeding van de spieren en snelle omzetting van vetten in suikers (brandstof voor de spieren). In feite is dit een inadequate reactie van ons centrale zenuwstelsel, omdat we op psychische druk (het 'stress-gevoel') meestal niet hoeven te reageren met fysieke actie (in enkele beroepen en situaties nog wel, maar dat is tegenwoordig meer uitzondering dan regel).

Omdat stress vandaag de dag zeer vaak sterk samenhangt met psychische druk, is er veel winst te behalen met counseling en anti-stress therapie. Als u inzicht krijgt in denk- en gedragspatronen die stress veroorzaken, kan er effectief worden bijgestuurd met veranderingen in leefgewoonten.

Vaak ontstaat stress als ingrijpende ervaringen niet goed verwerkt worden. Het kan een trauma zijn maar ook onbewuste, negatieve overtuigingen kunnen ernstige psychische druk van binnenuit veroorzaken. Onze lichaamscellen en onze hersenen onthouden dit feilloos, net zolang tot de persoon aan verwerking toekomt. Met ons bewustzijn hebben we echter vaak de neiging om pijn te vermijden en zoeken we vaak naar wegen om pijnlijke herinneringen weg te drukken. Het is noodzakelijk om de onderliggende oorzaak te behandelen en te verwerken om de stress te laten afnemen.

In geval van burn-out is er meer aan de hand. Het lichaamsenergiesysteem is bij burn-out zodanig zwaar verstoord, dat de zenuwcellen en hormoonklieren niet meer goed functioneren. Alleen door drastische verandering in leef-, voeding- en denkpatronen met veel rust kan het lichaam herstellen.

Therapie

Wanneer u zich in het bovenstaande verhaal kunt herkennen, kan het verstandig zijn om een counselor te zoeken om samen de situatie, leefgewoonten en mogelijke oorzaken te onderzoeken en behandelen.

Counseling

Bij praktijk STAP kunt u begeleiding krijgen van een geschoold counselor. U krijgt inzichten en vaardigheden om de stress en de hieraan gekoppelde gezondheidsproblemen in uw leven beter te kunnen hanteren en op te lossen. De behandeling bestaat uit het verkrijgen van inzicht in denk- en gedragspatronen die stress kunnen veroorzaken. Hierbij worden ook ontspanningsoefeningen en technieken ingezet die gericht zijn op het ontladen en verwerken van (onbewuste) onverwerkte emoties. Voor meer informatie over de behandelmethode zie  werkwijze .

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken, klik dan op  contact .