Counseling praktijk STAP in Den Haag
   
Home Werkwijze Stress-Therapie Adoptie-Problematiek EFT EFT-CURSUS Tarieven Contact
   
Emotional Freedom Techniques
 
  Werkwijze
  Stress-Therapie
  Adoptie-Problematiek
  EFT
  EFT-CURSUS
  Tarieven
  Contact
  Links
 

Adoptie

Adoptie is een middel om kansloze kinderen een veilig thuis en een betere toekomst te bieden. De meeste geadopteerden in Nederland komen uit (voormalige) derde wereldlanden. Zo'n veertig jaar geleden kwamen de eerste buitenlands geadopteerden naar Nederland. Deze groep is inmiddels volwassen. Het lijkt allemaal mooi en vanzelfsprekend. Een kind met een afstandsverleden heeft verlating en verlies als een van zijn eerste levenservaringen gehad. Met vallen en opstaan heeft men ervaren dat liefde alleen niet voldoende is om een geadopteerd kind met een afstandsverleden groot te brengen.

In de ontwikkeling van iedere geadopteerde komt vroeg of laat een periode waarin hij of zij zich bezig houdt met vragen of zelfs worstelingen omtrent zijn of haar verleden. Dit kunnen simpele vragen zijn als "waarom heeft mijn moeder mij afgestaan?", "hoe zag ze er uit?" of "lijk ik op haar?".
Soms gaat het dieper en loopt de geadopteerde vast in zijn of haar dagelijks functioneren. Wanneer de geadopteerde vastloopt in relaties met anderen, zowel privé als op het werk of bij de studie, is het in eerste instantie misschien niet direct duidelijk dat de problemen voortkomen uit het verleden. Het kernprobleem is meestal verlies en de angst nog eens verlaten te worden. Dit probleem kan onder andere als volgt tot uiting komen:

  • relaties met anderen die goed kunnen zijn vrij snel saboteren
  • vastklampen aan 'foute' vrienden of geen vrienden kunnen houden
  • mensen afstoten vanuit het gevoel "ik ben het niet waard" en de gedachte "ik red me wel"
  • mensen voortdurend testen om te kijken of ze wel om je geven
  • zich vaak angstig en onveilig voelen
  • zichzelf overschatten

Herken je als geadopteerde jezelf in bovenstaande problemen? Ben je gemotiveerd om naar jezelf te kijken? Dan kan een gesprek met iemand die weet hoe het voelt en zelf heeft ervaren hoe het is om afstaan te zijn, erg verhelderend zijn.
Als geadopteerde weet ik hoe de drang voelt om liever gisteren dan vandaag te weten wie mijn biologische moeder is. Ook kon ik als jong kind mijn ouders moeilijk vertrouwen en ik verzette mij een tijd lang overal tegen. Met vallen en opstaan heb ik mijn weg in het leven gevonden.
Ik kan begeleiding geven als je vastgelopen bent, helpen zoeken naar oorzaken en met behulp van  EFT  kun je vrij worden van spanning en je gedrag en emoties effectief aanpakken.